KADINLARIN ERKEKLERE İHTİLÂTI (BİRLİKTE OTURMASI) - ŞEYHU`L İSLAM MUSTAFA SABRİ EFENDİ

O HALDE SEN VE BERABERİNDE TEVBE EDENLER, EMROLUNDUĞUNUZ ŞEKİLDE, DOĞRU YOLU TUTUN. SİZDEN HİÇBİRİNİZ BÜYÜKLENİP, ALLAH TARAFINDAN KONULMUŞ SINIRLARI AŞMASIN; ÇÜNKÜ UNUTMAYIN YAPTIĞINIZ HERŞEYİ O GÖRÜYOR. (KURAN-İ KERİM 11:112)

16-02-2020

KADINLARIN ERKEKLERE İHTİLÂTI (BİRLİKTE OTURMASI)
- ŞEYHU'L İSLAM MUSTAFA SABRİ EFENDİ

Hilâfet meselesinden sonra, Mustafa Kemal'in kendine ve hükümetine kadınlarla ihtilâtı meşru gördüğü, kadınların örtülerini terk etmeye teşvik ettiği, hatta zorladığı size yetmez mi?

Allah Reşid Rıza'nın ecrini versin, konuyla ilgili araştırmasında şöyle diyor: "Yeni, modern Türk toplumunda kadına verilmek istenen yerin ve onların kadın meselesine yaklaşımlarının herhangi bir âlim ve dini bütün birisi tarafından tasvip edilmesi mümkün değildir."

Hükümet tren, gemi gibi araçlarda, sinema ve tiyatrolarda, kadın ve erkeklerin birbirleriyle karışmasını engelleyen perdeleri kaldırmıştır. Bunun üzerine halk tepki gösterip, bazı mebuslar da bu konuyu meclise getirdiğinde içişleri Bakanı şöyle cevap vermiştir: "Hükümet aradaki perdeleri sağlık tedbirleri sebebiyle kaldırmıştır."

Akşam gazetesi yazarlarından ve Ankara meclisinin nüfuzlu mebuslarından Falih Rıfkı, hükümetin bu kararını savunarak Türkiye Cumhuriyeti'nin bir İslâm Cumhuriyeti olmadığını yazmıştır. Aynı haber Beyrut baskılı el-Berk gazetesinin 25.12.1924 tarihli sayısında yer almıştır.

Ayrıca Kemalistler yeni bir kanun tasarısı hazırlayarak, erkeklerin birden fazla kadınla evlenmesine yasak getirdiler. Böylece Kur'ân-ı Kerim'in ikişer, üçer, dörder kadınla evlenmeye verdiği cevaza açık bir muhalefet sergilemekteler.

Buna ilaveten 17 yaşına ulaşmamış kız ve erkeklerin evliliklerine yasaklama getirmektedirler. Maalesef Mısır Hükümeti de bu geleneğe uymaktadır. Böylece gençler zinaya itilmektedir.

İslâm'da nikâh, sünnet olduğu gibi, zina tehlikesi halinde farz kılınmıştır.

 

ŞEYHU'L İSLAM MUSTAFA SABRİ EFENDİ

DARU'L HİLAFETİ'L ALİYYE MEDRESES


YAZI KÖŞESİ

Hilafet-i İslamiyye

SAYAÇ

Bugün 247
Toplam 390835
En Çok 1094
Ortalama 324